Herdenking in 2013

Mede dankzij de grote inzet van vele vrijwilligers en de gastvrijheid van de Heijningse bevolking, gaat de 60-jarige herdenking van de Watersnoodramp van 1953 in de gemeente Moerdijk de geschiedenis in als een mooie en indrukwekkende bijeenkomst.

Onze dank gaat verder uit naar:
– het gemeentebestuur van de gemeente Moerdijk voor het beschikbaar stellen van de financiële middelen;
– muzikanten en zangeressen van Drum- en Showband Heijningen;
– leerlingen en leraren van Basisschool ’t Kompas in Heijningen;
– VV Chrislandia voor het beschikbaar stellen van het oefenterrein;
– het Pestalozzihuis;
– de Dorpsraad Heijningen;
– afdeling gemeentewerken van de gemeente Moerdijk;
– buurtvereniging De Driehoek;
– het Korps Commando Troepen, het 42 Bataljon Limburgse Jagers en het Korps Luchtdoelartillerie;
– de heer T. Machielse en Veolia Transport;
– burgemeester J.P.M. Klijs, dijkgraaf J.A.M. Vos, pastoor P. van Rooij en de heer W. Buurma;
– de kerken in de gemeente Moerdijk;
– Uitrukpost Fijnaart en Heijningen;
– Oud-Commandovereniging West-Brabant.

Reacties zijn gesloten.